vodovod

Vodovod 'Poklonci', Nikšić

• Izgradnja potisnog cjevovoda od duktilnog liva (DCI) sa svim potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - DN500 u dužini od 3884m;
   - DN400 u dužini od 518m;
   - DN300 u dužini od 44m;
   - Ugradnja svih potrebnih fazonskih komada i armatura.

 

• Izgradnja pumpne stanice sa svim potrebnim građevinskim, mašinskim i elektro radovima. U pumpnoj stanici je ugrađena sledeća oprema:
   - 5 potopnih pumpi ITT Vogel, Austrija, pojedinačnog protoka 40 l/s;
   - Frekventni regulatori;
   - Sistem za automatsko doziranje hlora u vodi;
   - Sistem mjerenja, regulacije i upravljanja.

 

• Izgradnja dalekovoda 10kV u dužini od 750m;

 

• Izgradnja trafostanice 10/04 kV, 630 kVA.

 


Investitor: Opština Nikšić  2008. godine.
Ukupna vrijednost projekta: 1.600.000 EUR.