vodovod

Priključenje vodovodnog sistema Kotora na Regionalni vodovodni sistem

• Izgradnja magistralnog, potisnog i distributivnog cjevovoda od duktilnog liva (DCI) sa svim potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - DN400 u dužini od 2100m;
   - DN300 i DN250 u dužini od 100m;
   - Ugradnja svih potrebnih fazonskih komada i armatura.

 

• Izgradnja distributivnog cjevovoda (PEHD PE100 PN10) sa svim potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - Ø400 u dužini od 300m;
   - Ø300 u dužini od 200m;
   - Ugradnja svih potrebnih fazonskih komada i armatura.

 

• Izgradnja pumpne stanice sa svim potrebnim građevinskim, mašinskim i elektro radovima. U pumpnoj stanici je ugrađena sledeća oprema:
   - 4 potopne pumpe IIT Vogel Austrija, pojedinačnog protoka 40 l/s;
   - Frekventni regulatori;
   - Sistem za automatsko doziranje hlora u vodi;
   - Sistem mjerenja, regulacije i upravljanja.

 

• Polaganje optičkog kabla u dužini od 2100m.

 

Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, maj-avgust 2010. godine.
Vrijednost projekta: 960.000 EUR.