vodovod

Rehabilitacija vodovodne mreže u Baru - Faza II

• Izgradnja cjevovoda od duktilnog liva (DCI) sa svim potrebnim  građevinskim i mašinskim radovima:
   - DN200 u dužini od 740m;
   - DN250 u dužini od 571m;
   - DN300 u dužini od 380m;
   - DN400 u dužini od 1620m;
   - DN500 u dužini od 846m;
   - Ugradnja svih potrebnih fazonskih komada i armatura.

 

• Izgradnja cjevovoda (PEHD PE100 PN10) sa svim potrebnim građevinskim  i mašinskim radovima:
   - Ø63 u dužini od 160m;
   - Ø90 u dužini od 616m;
   - Ø110 u dužini od 944m;
   - Ø160 u dužini od 8149m;
   - Ø180 u dužini od 231m;
   - Ø200 u dužini od 450m;
   - Ø225 u dužini od 162m;
   - Ø250 u dužini od 120m;
   - Ø300 u dužini od 200m;
   - Ø450 u dužini od 70m;
   - Ø560 u dužini od 260m;
   - Ugradnja svih potrebnih fazonskih komada i armatura.

 

• Hidrogeološka ispitivanja na izvorištu „Kajnak“:
   - Izrada 5 bušotina, Ø200mm, dubine 50m, izrada ucjevljenja od PVC cijevi, u
     dijelu perforiranih, radi mogućnosti instalacije novih pumpi. Rezultat
     ispitivanja je NOVA količina vode od 60 l/s.

 

Investitor: JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar, 2007-2009. godine.
Ukupna vrijednost projekta: 4.857.405,81 EUR.