vodovod

Tunel 'Sozina' - izgradnja hidrantske mreže

• Izgradnja cjevovoda od duktilnog liva (DCI) za hidrantsku mrežu sa svim  potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - DN150 u dužini od 5000m;
   - Ugradnja 50 nadzemnih hidranata DN80 sa izradom i ugradnjom dvokrilnih
     vrata od INOX-a;
   - Ugradnja svih potrebnih fazonskih komada i armatura.

 

• Montaža mjerno-regulacione opreme;

 

• Izrada i montaža svih vrata od INOX-a u tunelu;

 

• Izrada i montaža čelične konstrukcije naplatnih rampi.

 

Investitor: „Indra Sistemas“ S.A. Španija, 2006. godine.
Ukupna vrijednost projekta: 638.000 EUR.