vodovod

Isporuka i montaža igličastog ventila sa plovkom i ostalim materijalom – Prekidna komora 'Plat' (Vodovod Plat-Herceg Novi)

• Isporuka i montaža „Erhard” igličastog ventila DN600 sa plovkom i montaža potrebnih fazonskih komada na prekidnoj komori „Plat” (Vodovod Plat - Herceg Novi);

 

• Ugradnja leptirastog ventila DN600 sa elektromotornim pogonom i potrebnom procesnom opremom za upravljanje.

 

Investitor : JP "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi, 2004. godine.
Vrijednost projekta: 200.000 EUR.