vodovod

Rehabilitacija vodovodne mreže u Baru - Faza I

• Izgradnja cjevovoda od duktilnog liva (DCI) prema rezervoaru „Stari Bar“  sa svim potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - DN200 u dužini od 227m;
   - Ugradnja svih potrebnih fazonskih komada i armatura.

 

• Izgradnja cjevovoda (PEHD PE100 PN10) u Sutomoru sa svim potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - Ø160 u dužini od 2610m;
   - Ugradnja svih potrebnih fazonskih komada i armatura.

 

• Izvorište „Kajnak“ – nabavka i ugradnja elektromagnetnog mjerača protoka  ABB MagMaster DN400 i DN200.


• Izvorište „Zaljevo“ – nabavka i ugradnja elektromagnetnih mjerača protoka  ABB MagMaster DN300 i DN200.


• Stari Bar  – nabavka i ugradnja elektromagnetnih mjerača protoka ABB MagMaster DN350 i DN300.

 

Investitor: JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar, 2006-2007. godina.
Ukupna vrijednost projekta: 380.000 EUR.