kanalizacija i odvodnja

Izgradnja priključaka postojećih objekata na cjevovode novoizgrađene fekalne kanalizacije u Baru

 • Izgradnja pruključaka postojećih objekata na cjevovode novoizgrađene
   kanalizacije (materijal PE korugovane cijevi), sa svim potrebnim
   građevinskim i mašinskim radovima:


   - Ø160 u dužini od 1040m,
   - Ø200 u dužini od 450m;
   - Ø250 u dužini od 110m;

 

 • Izrada AB revizionih okana, svijetlog otvora 1000x1000mm, sa ogradom
   kinete, ugradnjom poklopaca od duktilnog liva nosivosti 250 kN, prečnika
   svijetlog otvora 600mm i penjalica od duktilnog liva:


   - Izrađeno 129 komada.

 

Investitor: JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar, 2008. godina.
Vrijednost projekta: 164.000 EUR.