kanalizacija i odvodnja

Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije 'Ruske zgrade', Bar

 • Izgradnja atmosferske kanalizacije cijevima GRP SN5000 sa svim
   potrebnim  građevinskim i mašinskim radovima:

   - Ø400 u dužini od 120m;

 

 • Izgradnja fekalne kanalizacije cijevima GRP SN5000 sa svim potrebnim
   građevinskim i mašinskim radovima:

   - Ø250 u dužini od 120m;

 

Investitor: Opština Bar, 2009. godine.
Vrijednost projekta: 75.000 EUR.