kanalizacija i odvodnja

Izgradnja atmosferskog kolektora ispred Sportskog Centra i krakova (5) atmosferske kanalizacije na Topolici I

 • Izgradnja kolektora atmosferske kanalizacije (GRP cijevi) sa svim
   potrebnim  građevinskim i mašinskim radovima:

   - Ø900 u dužini 36m;

 

 • Izgradnja kolektora atmosferske kanalizacije (korugovane PE cijevi) sa
   svim  potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:

   - Ø250 u dužini od 143m;
   - Ø160 u dužini od 360m.

 

Investitor: JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar, 2008. godina.
Vrijednost projekta: 90.000 EUR.