kanalizacija i odvodnja

Rekonstrukcija kanalizacione mreže u Baru

 • Izgradnja fekalne kanalizacije (materijal PEHD PE100 SDR26) sa svim potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - Topolica I, Ø250 u dužini od 2887m, Ø315 u dužini od 672m.

 

 • Izgradnja fekalne kanalizacije (materijal PE korugovane cijevi klase SN8) sa  svim potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - Topolica I, Ø315 u dužini od 3350m.

 

 • Izgradnja atmosferske kanalizacije(materijal PEHD PE100 SDR26) sa svim potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - Ø150 u dužini od 1178m;
   - Ø315 u dužini od 2660m;
   - Ø400 u dužini od 970m;
   - Ø500 u dužini od 660m,
   - Ø600 u dužini od 237m;
   - Ø700 u dužini od 76m;
   - Ø900 u dužini od 145m;
   - Ø1000 u dužini od 205m.

 

 • Izgradnja atmosferske kanalizacije (materijal GRP) sa svim potrebnim građevinskim i mašinskim radovima:
   - Ø900 u dužini od 500m;
   - Ø600 u dužini od 9m;
   - Ø400 u dužini od 6m.

 

 • Sanacija podmorskog ispusta u Čanju.

 

Investitor: JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar, 2007-2009. godine.
Vrijednost projekta: 300.000 EUR.