MJERNO REGULACIONA OPREMA

Pumpna stanica 'Vrmac', Kotor

 • Nabavka, transport  i ugradnja:
   - 1 elektromagnetni mjerač protoka DN350, ABB tip MagMaster;
   - 3 elektromagnetna mjerača protoka DN300, ABB tip WaterMaster;
   - 1 elektromagnetni mjerač protoka DN200, ABB tip WaterMaster;
   - 3 igličasta ventila DN350 PN10 sa elektromotornim pogonom  AUMA;
   - Elektro ormar sa frekventnim regulatorima za rad pumpnih agregata i PLC-om za procesno upravljanje pumpnom stanicom;
   - Izrada softvera za PLC;
   - Elektronski mjerač nivoa u rezervoaru sa izlaznim strujnim signalom 4-20 mA;
   - Elektronska zaštita od rada na suvo;
   - Elektronski mjerač pritiska 0-10 bar, sa izlaznim strujnim signalom 4-20 mA.

 

Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, maj-avgust 2010. godine.