MJERNO REGULACIONA OPREMA

Rehabilitacija vodovodne mreže u Baru - Faza I

 • Isporuka i ugradnja elektromagnetnih mjerača protoka i svih potrebnih armatura, sa svim potrebnim mašinskim i građevinskim radovima:
   - Izvorište „Kajnak“, ABB MagMaster DN400 PN10;
   - Izvorište „Zaljevo“ , ABB MagMaster DN300 i DN200 PN10;
   - Mjerna mjesta na vodovodnoj mreži ABB MagMaster DN300 i DN350 PN10.

 

Investitor: JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar, 2006-2007. godina.