MJERNO REGULACIONA OPREMA

Ugradnja mjerača protoka na vodovodnoj mreži u Tivtu

 • Isporuka i ugradnja elektromagnetnih mjerača protoka i svih potrebnih armatura, sa svim potrebnim mašinskim i građevinskim radovima:
   - 1 ABB MagMaster DN150 PN16;
   - 2 ABB MagMaster DN250 PN10;
   - 1 ABB MagMaster DN400 PN16.

 

Investitor: JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat, 2004. godine.