kondicioniranje vode

Hlorna stanica 'Spile', Bar

Oprema za automatsku dezinfekciju pitke vode gasnim hlorom

 

• Mašinska oprema sistema za doziranje gasnog hlora:
   - Boce za gasni hlor Q=120l
   - Zbrini  vodovi za 2 boce hlora
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Sistem dozirni do 200 gr/h Cl2
   - Injektori  za visoki pritisak do 200 gr/h
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Booster pumpe za pokretanje injektora M 300 C

 

• Elektronska oprema sistema za doziranje gasnog hlora:
   - AQUAPROCESSOR M 5602 C
     PLC kolo za automatsko doziranje gasnog hlora u vodi na osnovu signala
     mjerača protoka i analizatora rezidualnog hlora u vodi M 1032 C.
     Automatski start booster pumpi za pokretanje injektora M 300 C.
     Automatski start sigurnosne opreme – ventilator
     za provjetravanje prostorije.
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Motorni ventili za hlor M 3521 C/5 do 100 gr/h
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Analizatori  rezidualnog hlora u vodi M 1032 C/ADCR1-3/2
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Pisači CR 4301 T
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Sonda za detekciju hlora u vazduhu M 2103 C
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Grijači hlorne grane – zbirnog voda za boce hlora
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Mjerači protoka DN80 i DN150 MagMaster
     Proizvođač:  ABB; UK.

 

• Sigurnosna oprema sistema za doziranje gasnog hlora:
   - Ventilator za provjetravanje prostorije.