kondicioniranje vode

Pumpna stanica 'Vrmac', Kotor

Oprema za automatsku dezinfekciju pitke vode gasnim hlorom

 

• Mašinska oprema sistema za doziranje gasnog hlora:
   - Boce za gasni hlor Q=120l
   - Zbrini  vodovi za 2 boce hlora
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Sistem dozirni do 500 gr/h Cl2
   - Injektori  za visoki pritisak do 1000 gr/h
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Booster pumpe za pokretanje injektora M 300 C

 

• Elektronska oprema sistema za doziranje gasnog hlora:
   - AQUAPROCESSOR M 5601 C
      PLC kolo za automatsko doziranje gasnog hlora u vodi na osnovu signala
      mjerača protoka i analizatora rezidualnog hlora u vodi M 1032 C.
      Automatski start booster pumpi za pokretanje
      injektora M 300 C. Automatski start sigurnosne opreme
      – sistem neutralizacije gasnog hlora NAP-200.
      Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Motorni ventili za hlor M 3521 C/5 do 500 gr/h
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Analizatori  rezidualnog hlora u vodi M 1032 C/ADCR1-3/2
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Sonda za detekciju hlora u zraku M 2103 C
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Grijači hlorne grane – zbirnog voda za boce hlora
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - 3 mjerača protoka WaterMaster DN200 PN10;
      1 mjerač protoka MagMaster DN350 PN10;
      1 mjerač protoka WaterMaster DN300 PN10.
      Proizvođač: ABB; UK.

 

• Sigurnosna oprema sistema za doziranje gasnog hlora:
   - Sistem neutralizacije gasnog hlora u vazduhu NAP-200
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Zvučna i svjetlosna signalizacija
     Proizvodjač: Controlmatik-ABW; Slovenija
   - Lična zaštitna oprema.