kondicioniranje vode

Rekonstrukcija i rehabilitacija bazena u hotelu 'Centar', Igalo

Oprema za kondicioniranje bazenske vode

 

• Isporuka i montaža svih cijevnih armatura od PVC materijala;
• Izrada kompenzacionog bazena;


• Isporuka i montažam opreme za kondicioniranje bazenske vode:
   - Pješčani filter;
   - Oprema za dezinfekciju bazenske vode:
       - Oprema za automatsko doziranje gasnog hlora u vodi;
       - Oprema za automatsko doziranje hemikalija radi korekcija PH vrijednosti
          vode u „+“ i u „-„.
   - Oprema za mjerenje parametara u  bazenskoj vodi – koncentracije hlora, PH
     vrijednosti i Redox potencijala.