novosti

Potpisan Ugovor sa JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”

Preduzeće CMC Controlmatic Commerce d.o.o. je dana 21. 06. 2012. godine potpisalo Ugovor sa JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” za rekonstrukciju pumpnih stanica “Uganjska vrela” I “Podgor”. Ugovorom je obuhvaćena izrada Glavnog projekta rekonstrukcije pumpnih stanica, izrada Glavnog projekta mjerno-regulacione šahte “Obzovica”, kao I izvođenje pomenunutih radova.

 

Planiranom rekonstrukcijom PS “Podgor” će se izvršiti instalacija tri nove centrifugalne horizontalne pumpe od kojih je svaka instalisane snage 350 kW, instalacija transformatorskog postrojenja, kao I instalacija procesne I mjerno-regulacione opreme za upravljanje I monitoring pumpnom stanicom.

 

Rekonstrukcija PS “Uganjska vrela” obuhvata izgradnju novog rezervoara zapremine 50m3 u kojem će biti smještene dvije potopne bunarske pumpe, izgradnju cjevovoda od novog rezervoara do mašinske sale pumpne stanice, kao I instalaciju procesne I mjerno-regulacione opreme za upravljanje I monitoring pumpnom stanicom.

 

Planirani rok za završetak radova je 195 dana, dok je ukupna ugovorena vrijednost radova 463.467,17 €. Investitor je JP “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”, a krajnji korisnik JP “Vodovod” Cetinje.