novosti

Sanacija čeličnog cjevovoda Plat, Republika Hrvatska – Herceg Novi

Preduzeće CMC Controlmatic Commerce d.o.o. je izvršilo radove na sanaciju čeličnog cjevovoda Plat – Herceg Novi kod mjesta Obod (Republika Hrvatska). Postojeći čelični cjevovod Ø600 kojim se vrši glavno snabdijevanje vodom za piće opštine Herceg Novi, je uslijed erozije tla i pojave klizišta oštećen i bilo je potrebno zamjeniti 80 metara oštećene čelične cijevi. Zbog tla koje je sklono eroziji i klizanju izrađene su četiri AB grede-nosači na kojima je postavljen novi cjevovod. Kako bi se cjevovod dodatno osigurao od klizišta, oštećeni čelični cjevovod je zamjenjen duktilnim cjevovodom sa ankernim Ve spojem, što predstavlja prvi slučaj ugradnje ove vrste cijevi na prostoru Crne Gore. Projektom je takođe obuhvaćena regulacija i odvodnja površinskih voda na mjestu oštećenja cjevovoda, kao i zamjena vazdušnih ventila na trasi cjevovoda.

 

Svi radovi, čija je ukupna vrijednost 97.244,80 EURA, su izvedeni u planiranom roku, koji je bio samo 20 dana. Investitor je JP “Vodovod I Kanalizacija” Herceg Novi.