Standard ISO 14001:2004

Politika Integrisanog Sistema Menadžmenta

Rukovodstvo “CMC Controlmatic Commerce” d.o.o je posvećeno neprekidnom unapređenju sistema upravljanja zaštitom zivotne sredine u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2004. Svi zaposleni su opredijeljeni i djeluju na sprečavanju i eleminisanju zagađivanja životne sredine i u tom cilju:


• Identifikuju sve aspekte koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja njenog zagađenja;
• Obavljaju svoje poslove u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti zivotne sredine;
• Definišu i sprovode pravila u cilju poboljšanja sistema upravljanja zaštitom životne sredine;
• Preventivno djeluju u cilju sprečavanja zagađenja i stalno unapređuju sistem zaštite životne sredine;
• Štede resurse i energiju, smanjuju ili eleminišu upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupaju sa otpadom;
• Razmatraju mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana, informišu ih o sopstvenom opredjeljenju za zaštitu životne sredine.

Herceg Novi  02. 09. 2011. godine