ZAPOSLENI


Direktor:

Nikola Mirković

 

Komercijalni direktor:

Robert Grle

 

Inženjering:

Radomir Trivković
radomir.trivkovic@control.co.me

 

Voditelji programa:

Aleksandar Mićović
PAM Global, Victaulic
aleksandar.micovic@control.co.me

 

Sandra Radović
PAM Duktil
sandra.radovic@control.co.me

 

Aleksandar Drecun
Tretman vode
aleksandar.drecun@control.co.me

 

Robert Grle
Mjerenje i regulacija
robert.grle@control.co.me

 

Milivoj Perušković
Pumpni agregati, PAM armature
milivoj.peruskovic@control.co.me

 

Administrativni sektor:

Duška Sredanović
duska.sredanovic@control.co.me

 

Mira Obradović
mira.obradovic@control.co.me

Tehnički sektor:

Slobodan Begović
slobodan.begovic@control.co.me

 

Dalibor Blažinčić
dalibor.blazincic@control.co.me

 

Miloš Vojvodić
milos.vojvodic@control.co.me

 

Računovodstvo:

Vera Bulajić
vera.bulaic@control.co.me

 

Ivana Uljarević
ivana.uljarevic@control.co.me

 


Skladište:

Saša Dmitrović
sasa.dmitrovic@control.co.me

 


Rukovaoci građevinskim mašinama:

Milutin Baošić
milutin.baosic@control.co.me

 

Igor Baošić
igor.baosic@control.co.me

 


Vozači:

Josip Radović
josip.radovic@control.co.me

 

Bojan Lakonić
bojan.lakonic@control.co.me