PODMORSKI CJEVOVODI

Sanacija podmorskog ispusta fekalne kanalizacije Čanj

 • Saniranje podmorskog ispusta, sa svim potrebnim građevinskim,
   mašinskim  i ronilačkim radovima:

   - Zamjena oštećenih djelova cjevovoda;
   - Zatrpavanje pijeskom otkrivenih djelova cjevovoda;
   - Postavljanje anker blokova „ jahača“, duž zamjenjenih djelova cjevovoda i
     potrebnih na ostalom dijelu cjevovoda.
   - Izrada i postavljanje difuzora na kraju cjevovoda.


 
Investitor: JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar