Fazonski komadi - INTEGRAL


Saint - Gobain PAM najveći je svjetski proizvođač i dobavljač cijevi, fazonskih komada i armatura od duktilnog liva za distribuciju pitke vode i odvod komunalnih, tehnoloških i atmosferskih otpadnih voda.

 

Fazonski komadi:
   • Izrađuju se u dimenzijama od DN80 do DN2000;
   • Na spoljnjoj i unutašnjoj strani zaštićeni su slojem epoksida, minimalne debljine 250 mikrona.

 

Njihov program sadrži:
   • Fazonski komadi s prirubnicom;
   • Fazonski komadi s mufom (naglavkom);
   • Posebni fazonski komadi za izradu priključaka;
   • Manžetne za revizione šahtove;
   • Vareni priključci;
   • Komadi s otvorom za čišćenje (reviziju).