Cijevi od duktilnog liva - INTEGRAL


Saint - Gobain PAM najveći je svjetski proizvođač i dobavljač cijevi, fazonskih komada i armatura od duktilnog liva za distribuciju pitke vode i odvod komunalnih, tehnoloških i atmosferskih otpadnih voda.

 

Karakteristike:
   • Velika otpornost na udarce;
   • Prečnici cijevi od DN80 do DN2000;
   • Dobre mehaničke osobine;
   • Jednostavno polaganje i montaža;
   • Velika otpornost na koroziju;
   • Upotrebljavaju se za gravitacione i potisne cjevovode.

 

Unutrašnja zaštita cijevi od duktilnog liva:
   • Aluminatno-cementna obloga;
   • Centrifugalni nanos debljine 3 do 9 mm;
   • Niska hrapavost (k=0,1 mm);
   • Otpornost na abraziju i agresivne otpadne vode od pH 4 do pH 12.

 

Spoljašnja  zaštita cijevi od duktilnog liva:
   • Pocinčani sloj 200 g/m2;
   • Epoxy nanos debljine 120 mikrona;
   • Prečnik cijevi od DN60 do DN2000