SERVIS I PRIPREMA VODOMJERA ZA BAŽDARENJE

Servis i priprema vodomjera za baždarenje


 • Oprema za servis:
    • Sačmarnica za mehaničko uklanjanje nečistoća i naslaga sa kućišta

      vodomjera;
    • Mašinska radionica sa svim potrebnim ručnim alatom i mašinama;

 

 • Postrojenje za testiranje vodomjera za hladnu vodu DN15-DN40:
    • Ispitni sto za vodomjere:
    - Jedan red u dužini od 5m, manuelno mehaničko stezanje, test Qmax (Qn, Qt, Qmin), simultano ispitivanje i zatvoreni sistem snabdijevanja vodom.

 

 • Mjerna posuda i vaga:
    - Zapremine 350 l, ispust DN40 i ventil sa kuglom, materijal INOX;
    - Elektronska vaga 300kg, klasa II, rezolucija 2 g, terminal sa digitalnim displejom, materijal INOX;
    -Interfejs za očitavanje sa vage uz korištenje računara i automatsko zaustavljanje.

 

 • Sto za ispitivanje:
    - Okvir, cijevi i korito od INOX-a;
    - Ručno stezanje;
    - Stezne komponente.

 

 • Komponente testa:
    - Podešavanje protoka igličastim ventilom i ventilima sa kuglom;
    - Mjerenje protoka sa elektromagnetnim mjeračima protoka Endress + Hauser:
          • DN3/8“ do 30 l/min;
          • DN40 do 700 l/min.
    - Izlaz i provjera vazdušnih mjehurića u toku testiranja.

 

 • Vakuumska pumpa;

 

 • Senzor za temperaturu;

 

 • Kapacitet stola za ispitivanje je 20.000 vodomjera godišnje.

 

 • Godišnji prosjek vodomjera pripremljenih za baždarenje iznosi 4000 vodomjera, DN15-DN40.