kanalizacija i odvodnja

Kanalizacija i odvodnja


CMC CONTROLMATIC COMMERCE d.o.o Herceg Novi je u potpunosti osposobljeno za uspješno obavljanje svih poslova na izgradnji kolektora fekalne i atmosferske kanalizacije.

Trinaestogodišnje iskustvo, stručni kadar i korištenje najmodernijih građevinskih mašina i ostale građevinske mehanizacije, naš su garant da će svi poslovi biti realizovani brzo, kvalitetno i efikasno.

O nivou profesionalosti i stručnosti u poslovima izgradnje kolektora
fekalne i atmosferske kanalizacije najbolje svjedoče naše REFERENCE.