vodovod


Vodovod


     CMC CONTROLMATIC COMMERCE d.o.o Herceg Novi je u potpunosti osposobljeno za uspješno obavljanje svih poslova na izgradnji vodovoda i kompletne prateće infrastrukture.


     Naš stručni kadar uz pomoć naših modernih građevinskih mašina i ostale građevinske mehanizacije i opreme, je u mogućnosti da brzo, efikasno i kvalitetno realizuje sve projekte iz oblasti hidrotehnike i vodosnabdijevanja. Kroz 13 godina bavljenja poslovima izgradnje vodovoda i prateće infrastrukture, stekli smo zavidno iskustvo u obavljanju istih, o čemu najbolje svjedoče naše REFERENCE.