dezinfekcija vode

Oprema za doziranje gasnog hlora (Cl2) u vodi


Controlmatik-ABW, Slovenija već više od 30 godina razvija i proizvodi opremu za doziranje gasnog i tečnog hlora u vodi, kontinualno mjerenje količine hlora u vodi i mjerenje eventualnog prisustva hlora u vazduhu. Takođe razvija i proizvodi opremu za neutralizaciju hlora u vazduhu, pri eventualnim nekontrolisanim  ispuštanjima istog iz sistema. Stalni razvoj i dugogodišnje iskustvo garancija su za tehničku usavršenost i izuzetan kvalitet njihovih proizvoda.


 
Controlmatik-ABW proizvodi se mogu podijeliti u nekoliko osnovnih grupa:
   • Dozirna oprema za doziranje agresivnih gasova i fluida;
   • Senzorska oprema;
   • Elektronska, mjerna i regulaciona oprema;
   • Dozirne pumpe i mikroprocesorski kontrolisane dozirne pumpe;
   • Oprema za bazene;
   • Oprema za neutralizaciju hlora u vazduhu.

 

Osnovna regulaciona oprema su gasni hlorinatori. Njihova osnovna namjena je doziranje gasnog hlora, ali sa malim izmjenama mogu se dozirati i drugi gasovi, amonijak, hlor-doksid i sumpor dioksid. Gasni hlorinatori funkcionišu na modernom principu indirektnog vakuuma, koji je u saglasnosti sa standardom DIN 19606.

 

Gasni hlorinatori se efikasno primjenjuju već dugi niz godina u brojnim projektima i raznim aplikacijama primjene:
   • Pitka voda i voda u bazenima za plivanje;
   • Agrokultura i proizvodnja hrane;
   • Papirna i hemijska industrija;
   • Rashladne vode za industriju i proizvodnja električne energije;
   • Tretman otpadnih voda.

 

Controlmatik-ABW proizvodi su projektovani da zadovolje potrebe krajnjeg korisnika. Nakon definisanja potrebe kupca, oprema se dizajnira i projektuje da otkloni problem krajnjeg korisnika. Obuka korisničkog osoblja se obavlja prije puštanja u rad sistema. Controlmatik-ABW posjeduje mrežu servisera kako bi se skratilo vrijeme intervencija.
Oprema Controlmatik-ABW je prisutna na svim tržištima bivše Jugoslavije, kao i tržištima EU i svijeta.

 

Gasni hlorinatorski set sastoji se od vakuumskog regulatora i odgovarajuće opreme za doziranje gasnog hlora (dozirne cijevčice, rotametar sa dozirnim ventilom, injektor i prema zahtjevu naručioca, elektromagnetni ventil za hlor  i automatski vakuumski preklopnik).

 

Širok spektar opreme za nadogradnju sistema za hlorisanje je dostupan:
   • Vakuumski regulatori raznih tipova;
   • Rotametri;
   • Injektori;
   • Vakuumski preklopnik;
   • Grijači hlorne grane;
   • Isparivači hlora;
   • Indikatori protoka i vakuuma;
   • Hlorne cijevi;
   • Neutralizacije gasa;
   • Ventili;
   • Električni ventili za gas;
   • Nepovratni ventili;
   • Nosači boca hlora;
   • Filteri hlora;
   • Mjerači pritiska hlora;
   • Vakuum metri itd.

 

Oprema za analiziranje sistema za hlorisanje se sastoji od:
   • Sondi za mjerenje slobodnog hlora u vodi,
   • Sondi za mjerenje pH i redox potencijala u vodi;
   • Sondi za mjerenje temparature medija koji se analizira, prikazuje prisustvo i količinu gasa koji se dozira.

 

Da bi se unaprijedio sistem nadgledanja mogu  se ugraditi različiti indikatori pritiska i nivoa.

 

Mjerna i kontrolna oprema može se spojiti preko različite opreme za obradu signala (limiteri, pisači, data-logger, naponske jedinice, prekostrujne zaštite, mikroprocesorski kontroleri). Mikroprocesorska oprema se može preko standardnog priključka RS 232 povezati na PC.

 

Procesorske jedinice za automatsko upravljanje sistemom za doziranje hlora, koje se preko programskih aplikacija mogu povezati na PC i na taj način vršiti nadgledanje sistema. Program je projektovan za svakog korisnika posebno, tako da sistem obezbjeđuje optimalan tretman vode.